Trieda lodí Daidalos (BC 304)

Je druhá generácia ľudských vesmírnych plavidiel schopných naozaj používať hyperpohon. V podstate to je Asgardami upravený X-303 Prometheus s iným dizajnom. Asgardi zámerne neupravili zbrane ale iba pohon, štíty a iné. Ako lode tejto triedy boli postavené lode Daidalos, Odysea, Korolev, Apollo, Sun Tzu, George Hammond.

Síce sa lodi Daidalos hovorilo, ako o "sesterskej lodi" BC-303 Prometeus, ide o úplne iný typ lodí. Kým Prometeus bol postavený ako loď s použitím hlavne goau´ldskej technológie, 304 sú obsahujú technológie Asgardov. Všetky lode tejto triedy majú asgardské štíty, senzory a transportné zariadenie. Takisto aj hyperpohon schopný cesty medzi galaxiami.

Asgardi pôvodne odmietli inštalovať ich zbrane na ľudské lode. Tento názor však zmenili, keď museli čeliť svojmu vyhynutiu. To ich prinútilo v roku 2007 vyzbrojiť loď Odysey, s ich najmodernejšími technológiami. Tie zahŕňali plazmové zbrane, ktoré boli neskôr dodané aj na lode Daidalos a Apollo. Pravdepodobne, týmito zbraňami budú vyzbrojené všetky bojové krížniky postavené na Zemi.