Universe › Lode

Destiny

Destiny

„Dizajn je na prvý pohľad jasne Antický. Vyslaná bola pred stovkami tisíc rokov. Rýchlejšia ako svetlo, napriek tomu však nepoužíva hyperpohon. Ktovie, ako ďaleko cestovala.“

Nicholas Rush

celý článok


Loď George Hammond

George Hammond je meno najnovšej pozemskej lode, triedy Daidalos (BC-304). Loď bola postavená v roku 2009 a pôvodne sa mala volať Fénix. Bola však pomenovaná na poctu generála Georga S. Hammonda. Veliteľkou lode je plukovník Samantha Carterová.

Touto loďou letel Eli Wallace na planétu typu Icarus (P4X-351). Keď na zákľadnú na planéte zaútočila Luciánska Aliancia, práve táto loď bránila planétu.


Trieda lodí Daidalos (BC 304)

Je druhá generácia ľudských vesmírnych plavidiel schopných naozaj používať hyperpohon. V podstate to je Asgardami upravený X-303 Prometheus s iným dizajnom. Asgardi zámerne neupravili zbrane ale iba pohon, štíty a iné. Ako lode tejto triedy boli postavené lode Daidalos, Odysea, Korolev, Apollo, Sun Tzu, George Hammond.

Síce sa lodi Daidalos hovorilo, ako o "sesterskej lodi" BC-303 Prometeus, ide o úplne iný typ lodí. Kým Prometeus bol postavený ako loď s použitím hlavne goau´ldskej technológie, 304 sú obsahujú technológie Asgardov. Všetky lode tejto triedy majú asgardské štíty, senzory a transportné zariadenie. Takisto aj hyperpohon schopný cesty medzi galaxiami.

celý článok