Antické komunikačné kamene

Zariadenie na komunikáciu cez veľké vzdialenosti. Vytvorili ho Alterania ešte predtým, ako sa ich spoločnosť rozdelila na Antikov a Oriov.

Toto zariadenie dovoľuje dvom používateľom vidieť očami toho druhého, a ovládať telo osoby na druhom konci. Aj keď je používateľ spojený s telom inej osoby, nemôže narušiť jej súkromie, pretože nemá prístup k jej spomienkam.

Táto výmena tiel ale nefunguje len medzi ľuďmi. Na palube Destiny sa už viac krát prihodila situácia, počas ktorej sa člen posádky spojil s mimozemšťanmi.

Aj napriek dômyselnosti sa táto technológia nezaobíde bez chýb. Keď Destiny vchádza alebo vychádza z FTL, spojenie medzi kameňmi sa čiastočne preruší. Taktiež sa objavili prípady, keď osoba prežívala po spojení sny, alebo spomienky svojho hostiteľa.