FTL

FTL (Faster Than Light) je pohon, ktorý používa Antická loď Destiny. Vďaka nemu je schopná cestovať rýchlejšie ako je rýchlosť svetla, bez použitia hyperpohonu. FTL je tiež vyjadrenie, ktorým zvykli ľudia nazývať akýkoľvek pohon s rýchlosťou väčšou ako je rýchlosť svetla - či je to hyperpohon, alebo nie.

Zatiaľ podrobne nevieme, ako funguje táto technológia. Oproti hyperpohonu je výrazne iná. Keď je FTL zapnutý, loď rýchlo prejde na obrovskú rýchlosť. Aká je maximálna rýchlosť FTL zatiaľ nevieme. Vieme však, že za krátku dobu sa týmto pohonom dajú prekonať obrovské vzdialenosť, napríklad prádzny priestor medzi galaxiami ("Sabotage", "Pain")

Či loď môže cestovať použitím FTL motorov závisí od jej štítov. Podľa doktora Rusha, keď je FTL motor zapnutý, musí ostať pustený aspoň 4 hodiny, aby nedochádzalo k jeho poškodzovaniu. Ďalšou zaujímavosťou je, že keď loď skočí, alebo vyškočí z FTL preruší sa spojenie cez Antické komunikačné kamene, ktoré na Destiny často používa posádka plukovníka Youga.