Kino

Takto nazval Eli vznášajúcu sa guľu na diaľkové ovládanie, ktorá bola vyrobená antikmi pre používanie na Destiny. Kino obsahuje senzory ktoré sú schopné určiť podmienky na planétach. Taktiež je schopné nahrávať zvuk a video.

Kino sa ovláda cez prenosné diaľkové ovládanie, čo uľahčuje jeho manipuláciu. Taktiež je ale schopné navádzať sa samo.

Kino by sme mohli prirovnať k M.A.L.P, posádka Destiny ho vysiela na planéty aby zistila, či sa na nich nachádzajú podmienky vhodné pre ľudský život. Používajú ho aj na preskúmavanie lode. Hlavne jej častí, ktoré neboli chránené štítom, alebo časti, v ktorých ešte nikdy neboli.