3x03 - Irresistible

Premiéra USA: 28.7.2006
Epizóda: 302
Napísal: Carl Binder
Réžia: Martin Wood
Hosťujúci herci: Richard Kind (Lucius Lavin), David Nykl (Radek Zelenka), Jullia Anderson (Willa).

Atlantis tím letí v jumperi preskúmať planétu. Na tejto planéte nachádza malú dedinu. Hneď po príchode ich víta osoba Lucius Lavin. Ten ich víta veľmi srdečne, a tím si všíma ako sú na neho "nalepený" všetci obyvatelia dediny, ako keby ho priam obdivovali. Lucius po uvítaní sa začína zaujímať o puddle jumper, a o to ako by ho mohol získať. Za jumper ponúka rôzna svoje lieky. Keď začne byť už moc otravný sa Sheppard rozhodne že odchádzajú. 

Po Príchode na Atlantis rozprávajú o svojej návšteve a doktor Beckett je vyslaní aby zistil nejaké informácie o Luciusových liekoch. Ten sa teda vydá za nim na návštevu. No čoskoro začne prepadať tomu čo ostatný v dedine, a Luciusa začne obdivovať, divne sa správať, a plniť jeho požiadavky. Čoskoro sa Lucius vďaka nemu dozvedá všetko o Altantise, a doktor Beckett ho dokonca na Atlantis bránou privedie. Tu sú všetci na neho naštvaní, pretože priviedol do mesta neoverenú osobu. No čoskoro čaru Luciusa po rozhovore s ním prepadne i doktorka Weirová.

Sheppard a Rodney Mckay prídu z misie, keď počujú veľký hluk. Vidia ako vo veľkej miesnosti počúva asi 20 ľudí príbehy Luciusa, všetci nadšený. Medzi nimi vidia i Ronona, Teylu a Zelenku. Keďže sú jediné dve osoby čo sa správajú normálne uvedomujú si vážnosť situácie a začínajú konať. Rodney si všimne na zázname z bezpečnostnej kamery, že Lucius tesne pred tým ako išiel za doktorkou vypil zo svojej flaštičky neznámu tekutinu. Rodney mu zvyšok obsahu fľaštičky zobral na skúmanie. Myslí si že táto tekutina spôsobuje to ako sa k Luciusovi ostatný čo s ním sú dlhšiu dobu správajú.

Lucius sa dozvedá že na Atlantise sa snažia postaviť intergalaktický most s hviezdnych brán, a Lucius radí že vie o opustenej planéte s hviezdnou bránou, ktorú by mali preskúmať. Sheppard to nechce dovoliť, pretože on vie že na planéte sú Wraithovia. No napriek tomu na túto planétu po rozprávaní s Luciusom idú Teyla, Ronon a Beckett dobrovoľne na tú planétu. Po nejakom čase sa vracajú pod paľbou, a prinesú zo sebou divné rastliny - Sheppardovi dochádza že po tieto rastliny ich poslal Lucius, a že slúžia na výrobu tej jeho kvapaliny.

Keďže Rodney potrebuje na výskum kvapaliny viac ide Sheppard na Luciusovi planétu, odkiaľ si nejakú zoženie, no keď príde vydí že i Rodney medzitým prepadol Luciusovmu kúzlu, Sheppard teda berie Rodneyho výskum o kvapaline a zajíma doktora Becketta. Ten absolútne odmieta spolupracovať, a preto ho Sheppard berie jumperom na pevninu, kde dúfa že mu dôjde čo sa stalo, a že mu pomôže vyrobiť protilátku. Neostáva mu nič iné iba dúfať že sa to časom doktorovi Beckettovi podarí...