Atlantis › Planéty

Athos

Tiež nazývaný Athosia, sa nachádza v galaxii Pegas, je domovskou planétou Teyly Emmagan a jej ľudí. Athosiania sú poľnohospodársky orientovaní ľudia, ktorí si občas zaobstarávajú obživu lovom a zberom. Ich predkovia boli technologicky vyspelí, no dnešní Athosiania s vrátili k starým zvykom. Veria, že ak by prekročili svoju terajšiu technologickú úroveň, Wraithi by ich anihilovali. Tiež veria, že Wraithi by vycítili, že sa vrátili do mesta svojich predkov. V jaskyni blízko mesta Teyla ukazuje Sheppardovi kresby vykresľujúce Wraithské útoky spred tisícročí. Najväčší W. útok sa odohral pred piatimi generáciami, hoci menšie "žne" stále pokračujú. Niektorí Athosiani dokážu vycítiť prítomnosť Wraithov. 50 Athosianov odišlo spolu s SGA teamom na Atlantis. (1x01 "Rising") Athosiania neskôr pomohli pri obrane Atlantis pred Wraithmi. (1x20 "The Siege 2")


Dagan

Toto je meno jedného sveta zo zoznamu, ktorý získala dr. Weirová pred 10,000 rokmi od Janusa. Na planéte sa SGA stretla s daganskou archeologičkou Allinou, ktorá im pomôže hľadať legendárnu relikviu "potentiu" (t.j. ZPM), ktorú dali Lantiani (Antici) do úschovy mníšskemu bratstvu Quindosimu. Povesť hovorí, že Antici sa jedného dňa Suderianom odvďačia za ochranu potentie. (A1x15 "The Brotherhood")


Taranis

Kedysi Antikmi obývaná planéta v galaxii Pegas. Na napájanie svojej základne používala geotermálnu energiu super-vulkána. Dnešní Taraniánci začali používať antickú technológiu, menovite štít, ktorým sa chránili pred Wraithmi. Avšak, kým Antici postavili tento štít na občasné použitie, Taraniánci ho zapojili natrvalo, čo vyústilo v erupcii super-sopky. Časť populácie sa zachránila Bránou do Atlantis a časť na palube lode Orion. (A2.19 "Inferno")