Atlantis › Lode

Darts

Ide o Wraithské stíhačky, ktoré sú podobne ako antický jumper schopné preletieť cez hviezdnu bránu. Sú dlhé asi 3 metre a tvarom pripomínajú šipky. Tieto stíhačky majú Wraithskú transportnú technológiu, ktorá sa volá Culling Beam, pomocou ktorej z planét transportovávajú ľudí, tí sú premenení do zásobníka v stíhačke a opäť materializovaní na planéte alebo lodi Wraithov.


Hive ship

Hive ship, čiže Loď úlu je materská loď Wraithov. Tieto lode Wraithov sú schopné niesť tisíce Wraithov, a ich stíhačiek (viď. Dart), ale majú jednu veľkú nevýhodu a to že nemajú veľmi dobrý hyperpohon. Ich hyperpohon je značne pomalší ako bežný, a okrem toho sú počas cesty nútení robiť s loďami zastávky. Tieto zastávky využívajú aj na zastavenie sa nad nejakou planétou a doplnenie zásob. Keď Wraithi hybernujú, tak tieto lode sú na zemi aj 500 rokov, často už obrastené stromami, a keď sa rozhodnú odletieť, tak po lodi ostane len jeden veľký kráter.


Orion (Aurora class)

Túto loď našiel Sheppardov tím na planéte Taranis, odkiaľ ju získal keď Tarnis bol skoro celý zaliaty lávou. Vďaka Orionu vtedy tím zachránil veľa ľudí z planéty. Táto loď sa v skutočnosti volala Hippaforalkus, no Sheppard ju skrátene nazval Orion. Loď patrí do triedy lodí Aurora, čiže je to Antická bojová loď. Orion bol použitý v boji, keď spolu s Daidalom útočili na 2 Wraithské lode, ktoré získali informácie o polohe Zeme. V tejto bitke bol Orion zničený, avšak Wraithov sa podarilo zastaviť. (A2x20 "Allies")


Puddle Jumper

Jumper alebo Puddle Jumper je Antická stíhačka. Je schopný lietať i vo vesmíre, avšak nie je vybavený generátorom hyperpohonu. Jumper je vybavený antickými dronmi, a keďže je schopný lietať cez hviezdnu bránu, tak je vybavený konzolou na zadávanie adresy na hviezdnej bráne. V Atlantíde je hangár plný jumperov. Pôvodne túto loď chcel Rodney nazvať Gateship, pretože je to loď ktorá ide cez bránu, avšak Sheppard to nazval Puddle Jumper.