Atlantis › Postavy

John Sheppard (Joe Flanigan)

John Sheppard (Joe Flanigan)

John Sheppard je pilotom amerických vzdušných síl. Do misie na Atlantis bol vybraný ako výborný letec, a ako osoba s antickým génom a s veľkým potenciálom pre ovládanie antických technológií.

celý článok

Dr. Elizabeth Weir (Torri Higginson)

Dr. Elizabeth Weir (Torri Higginson)

Doktorka Elizabeth Weirová bola veliteľkou Atlantis expedície. Jej pôvodná práca boli vyjednávania pre OSN, pôvodne bola proti armáde, no celý jej život sa zmenil keď ju prezident USA vymenoval do vedenia programu Stargate Command, kde velila počas Anúbisovho útoku na Zem a boja nad Antarktídou. Po nástupe O´Nella do funkcie generála dostala na starosť Antarktickú oblasť a keď sa podarilo zistiť adresu strateného mesta, tak začala vyberať tím.

celý článok

Dr. Rodney McKay (David Hewlett)

Dr. Rodney McKay (David Hewlett)

Doktor Rodney Mckay je kanadský fyzik. Na výpravu do galaxie Pegasa bol vybraný ako jedna z najväčších autorít svetovej vedy na technológie z oblasti Stargate. Najväčšou autoritou tejto vedy je spolu so Samanthou Cartrovou, s ktorou v SGC dva roky pred misiou Atlantis pracoval na zachránení Zeme pred výbuchom Hviezdnej brány.

celý článok

Teyla Emmagan (Rachel Luttrell)

Teyla Emmagan (Rachel Luttrell)

Teyla pochádza z planéty Athosu. Tu sa prvý krát stretla s tímom zo Zeme, ktorý bol vtedy ešte pod velením plukovníka Sumnera. Teyla dlhé roky viedla svojích ľudí. Avšak potom ako boli všetci Wraithi prebudený tak usúdila, že svojim ľuďom viac pomôže keď sa pridá k Sheppardovho tímu, ktorému je veľkým prínosom.

celý článok

Doktor Carson Beckett (Paul McGillion)

Doktor Carson Beckett (Paul McGillion)

Carson Beckett bol hlavný doktorom Atlantis expedície. Okrem zachranovania ludskych zivotov pracoval na všelijakých veciach, ktoré si siutácia vyžadovala, manipuloval s Antickým špecifickým génom. Dokonca pracoval na vívoji Wraithského retrovírusu. Ten sa mu aj podarilo dokončiť, lenže neskôr nastali veľké problémy s aplikovaním vírusu na Wraithov.

celý článok

Poručík Aiden Ford (Rainbow Sun Francks)

Poručík Aiden Ford (Rainbow Sun Francks)

Poručík Aiden Ford je mladý dôstojník americkej armády. Mladý poručík ochotne počúval akékoľvek rozkazy, či najprv od plukovníka Sumnera, potom od Shepparda, s ktorým sa zúčastnil záchrannej misie na oslobodenie tímu zajatého Wraithmi. Od príchodu expedície do mesta Antikov bol rok v Sheppardovom tíme.

celý článok

Ronon Dex (Jason Momoa)

Ronon Dex (Jason Momoa)

S Rononom sa Atlantis tím stretol prvý krát na planéte, kde hľadali poručíka Forda. Tu boli Rononom zajatý Sheppard s Teylou, ale tí časom zistili jeho príbeh a rozhodli sa mu pomôcť. Ronon pochádza s planéty, ktorej skoro celá populácia bola vyhladená Wraithami. Bol zajatý Wraithami, ktorý mu do tela vložily vysielač, a podľa neho do vždy lokalizovali, a prenasledovali. Sheppard mu navrhol že doktor Beckett mu ten vysielač vyoperuje. Carson Bekett mu naozaj pomohol a Ronon sa stal súčasťou tímu.

Dr. Radek Zelenka (David Nykl)

Dr. Radek Zelenka (David Nykl)

Doktora Radek Zelenka hrá český herec David Nykl. Zelenka je odborníkom na antické technológie. Hlavne puddle jumper. Zachránil atlantis tým v epizóde 1x4. S Dr. Mackayom vymyslel plán ako zachrániť Atlantídu pred búrkou. (1x10) V epizóde The Siege zohral Zelenka veľmi významnú úlohu, keď s Dr. Mackayom upravoval atómovú bombu od Geni, aby mohla byť použiteľná na Wraitskú materskú loď.

celý článok

Steven Caldwell (Mitch Pillegi)

Steven Caldwell (Mitch Pillegi)

Plukovník Caldwell ako veliteľ pozemskej lodi Daidalos zachránil Atlantis pred veľkým Wraithským útokom. Chcel sa stať najvyšším vojenským veliteľom Atlantisu, ale to mu nevyšlo, pretože doktorka Weirová podporila radšej Sheppardove povýšenie. Plukovník teda ostal veliteľom Daidala - spojenia medzi Zemou a Atlantídou.

celý článok