John Sheppard (Joe Flanigan)

John Sheppard je pilotom amerických vzdušných síl. Do misie na Atlantis bol vybraný ako výborný letec, a ako osoba s antickým génom a s veľkým potenciálom pre ovládanie antických technológií.

Po smrti plukovníka Sumnera v úvodnom dvoj-diely sa John Sheppard stal hlavným veliacim dôstojníkom v Atlantíde. Vďaka podpore od doktorky Weirovej bol o rok povýšený na podplukovníka, čiže sa mohol stať právoplatným vojenským veliteľom mesta. Spolu so svojím tímom musí prekonávať nástrahy galaxie Pegasa, preskúmavať nové planéty ale hlavne starať sa o prežitie mesta.