Ronon Dex (Jason Momoa)

S Rononom sa Atlantis tím stretol prvý krát na planéte, kde hľadali poručíka Forda. Tu boli Rononom zajatý Sheppard s Teylou, ale tí časom zistili jeho príbeh a rozhodli sa mu pomôcť. Ronon pochádza s planéty, ktorej skoro celá populácia bola vyhladená Wraithami. Bol zajatý Wraithami, ktorý mu do tela vložily vysielač, a podľa neho do vždy lokalizovali, a prenasledovali. Sheppard mu navrhol že doktor Beckett mu ten vysielač vyoperuje. Carson Bekett mu naozaj pomohol a Ronon sa stal súčasťou tímu.