Steven Caldwell (Mitch Pillegi)

Plukovník Caldwell ako veliteľ pozemskej lodi Daidalos zachránil Atlantis pred veľkým Wraithským útokom. Chcel sa stať najvyšším vojenským veliteľom Atlantisu, ale to mu nevyšlo, pretože doktorka Weirová podporila radšej Sheppardove povýšenie. Plukovník teda ostal veliteľom Daidala - spojenia medzi Zemou a Atlantídou.

Napriek tomu že do velenia na Atlantise plukovník ako veliteľ vojenskej lodi (takisto ako plukovník Abe Ellis na Apollovi) nemôže zasahovať do záležitostí mesta, ale rozhodnutia týkajúce sa operácií Daidala sú na ňom (2x06 Trinity). Caldwell spolu s Daidalom a jeho posádkov veľa krát pomohol odraziť chystajúci sa útok na mesto,prípadne pri plnení misí so Sheppardovým tímom. Postupne si však plukovník vybudoval rešpekt k doktorke Weirovej, i pochopenie pre jej politiku.