Doktor Carson Beckett (Paul McGillion)

Carson Beckett bol hlavný doktorom Atlantis expedície. Okrem zachranovania ludskych zivotov pracoval na všelijakých veciach, ktoré si siutácia vyžadovala, manipuloval s Antickým špecifickým génom. Dokonca pracoval na vívoji Wraithského retrovírusu. Ten sa mu aj podarilo dokončiť, lenže neskôr nastali veľké problémy s aplikovaním vírusu na Wraithov.

Jednu krásnu slnečnú nedelu si chcel Carson so svojim najlepším priatelom Rodneym výjst na ryby, ale Rodney nakoniec nechcel ísť. Kedže všetci mali už svoj program dobrovolne ostal v službe aj keď nemusel . Tam sa ukázala jeho obetavosť, ked vyoperoval vojakovi výbušný nádor a keď ho odnášal, tak nádor vybuchol.

Im Memoriam Carson Beckett