Antikovia (Lantaňania)

Antikovia, alebo iným názvom Alterania sú predchodcami ľudí na Zemi.Alterania sú vlastne predkovia ľudí na Zemi, dlho boli známi len ako antikovia až kým nebolo zistené že sa rozdelili na dve skupiny. Obe tieto rasy boli schopné sa povzniesť a získať vedomosti vesmíru. Jedni sa rozhodli ovládať druhých, a ďalší sa rozhodli nezasahovať do ľudských životov. Jedny sa nazývajú ORI (odvodené od Or-eye), a druhý antikovia.

Antikovia žili na na Zemi, no nastal veľký mor, a tak Antikovia odišli vo svojom "lietajúcom meste" do galaxie Pegasus. Tam ale začala ich dlhá vojna s Wraithami, a po dlhom obliehaní ponorili svoje veľké mesto Atlantídu, a vrátili sa na Zem, kde sa z nich vyvinuli ľuďia. Pár Antikov ostalo v Atlantíde, kde dožily svoje životy.