Drony

Drony sú strely používané antickými loďami, či obrannými systémamy. Tieto žlté letiace strely patria medzi antické najúčinnejšie zbrane, dokonca prejdú aj cez väčšinu štítov. Sú napájané z lode a majú riadnenú dráhu letu. Obranný systém Atlantídy je založený na strieľaní dronov po nepriateľoch pomocou ovládacieho kresla. Týmito zbraňami sú vyzbrojené i ich lode triedy Aurora a jumpery.