ZPM

ZPM čiže Zero Point Module je antický zrdroj energie, ktorý energiu čerpá priamo s suppriestoru. Ide o najcennejší známy zdroj energie v galaxií. Vďaka ZPM sa dá ovládať antické kreslo, čiže zapnúť veľký štít na Atlantise. Loď Daidalos poháňaná ZPM zvládne cestu zo Zeme na Atlantis za 4 dni. Tímu sg1 sa podarilo získať 2 ZPM, jedno na Teonase, a druhé v Egypte.