9x02 - Avalon ,Part 2

Premiéra USA: 22.7.2005
Epizóda: 902
Napísal: Robert.C.Cooper
Réžia: Andy Mikita
Hosťujúci herci: Claudia Black (Vala Mal doran), Bill Dow (Dr. Lee), April Telek (Salis), Steve Park (Harred).

Tesne pred zasypaním miestnosti sa Danielovi podarí vyriešiť jednu hádnku Antikov, a Mitchellovi druhú. Strop v miestnostiach sa začne dvíhať späť hore, a otvoria sa im východy von. Vala si však neodpustí z miestnosti kde bola zobrať z nádoby zlatú mincu. Po vrátení do hlavnej chodby dôjde Mitchell k meču, a vytiahne ho z kameňa. Vtedy na neho zaútočí rytier, ale je ako hologram, čiže mu neubližujú guľky z zbraní. Ostáva to teda na Mitchellovi, tomu sa nakoniec podarí rytiera niekoľko krát seknúť, a potom zmizne.

Poklad však nikde žiadny, preto sa vrátia na loď, s tým že iba Mitchell ostane dole, keďže vytiahol meč z kameňa. No namiesto zobrazenia pokladu po ich odchode sa celý komplex začne prepadávať, musí sa teda aj on vrátiť na Promethea. Tu Daniel zisťuje že Vala ukradla tú jednu mincu, preto s ňou Mitchell ešte beží dole, a vracia ju do tej nádoby. Stále ale nič, nikde žiadny poklad. Nakoniec sa rozhodne vrátiť meč do kameňa, a celá miestnosť je zrazu naplnená zlatom, šperkami, a drahocennými predmetmi.

Okrem iných cenností tu Daniel objavuje knihu, ktorá rozpráva o histórií národa Alteranov, staviteľov hviezdnych brán, a o tom ako Alterania prišli do tejto galaxie, s čoho sa dozvedá že Antikovia sú až druhým vývojovým stupňom, a že nemuseli byť prvý v tejto galaxií. V podzemím je tiež nájdené zariadenie, ktoré nevyzerá ako nejaký poklad, ale skôr na technologickú vec, obsahujúcu energiu. V sgc dojde Daniel s doktorom Lee na to že ide o zariadenie slúžiace na komunikáciu, a že by sa tak dalo komunikovať s ľuďmi vo veľmi vzdialenej galaxií, možno i so živými Antikmi.

Preto sa to rozhodnú použiť, Daniel a Vala tam vložia dva komunikačné kamene. Zrazu odpadnú, no ich vedomie sa ocitne v úplne iných telách, v dedine Verega. V týchto telách sú ako dočasné vysielače, čiže prostredníctvom nich môžu komunikovať. Tu sa dostávajú na modlitbu, ktorá je zasvätená bohom Ori. Všetci obyvatelia dediny veria v Ori, modlia sa za nich. Tu sa stretávajú i s pár ľuďmi, ktorý neveria že Ori sú bohovia, zbierajú čo najviac dôkazov ako len môžu, avšak musia byť veľmi nenápadný, lebo skúmanie takýchto vecí, i histórie je v rozpore s knihou ORIGIN (kniha počiatku), a títo ľudia by po odhalení boli považovaní za kacírov.

V dedine odhaľujú že Vala sa nespráva tak ako by sa mala, je vyhlásené že je posadlá a je priviazaná na oltár uprostred dediny. Nikto neverí Danielovým slovám o tom že Vala je nevinná, dedinčania ju za Hallowed are the Ori (Blahoslavený nech sú Ori) upália. V sgc doktorka Carolyn Landry sa ju snaží zachrániť, ale nie je to v jej moci. Oznamuje otcovi Landrymu že končí. Zrazu je uhasený posledný zvyšok ohňa, a blíži sa postava zahalená v sivom kabáte, v ruke s svietiacou palicou. Namieri palicu na Valu, ktorú oživí. Okamžite ako sa Vala a Daniel vzpametajú im pokynie aby išli s ním.

TO BE CONTINUED....