SG-1 › Technológie

Atanický návlek

Atanický návlek ("s veľkou mocou prichádza veľká zodpovednosť"), priniesla ho na zem Tokra-Anis. Návlek (v skutočnosti niečo ako rukavice) má dávať nositelovy neuveriteľnú silu a rýchlosť. Nefunguje na Goauldoch - odmietajú fyziológiu goauldou, zlepšia značné všetky fyzické schopnosti lúdi. Zariadenie sa muselo prispôsobiť telu používateľa, bolo navrhnuté tak aby sa mal používateľ možnosť sa postupne na zariadenie adaptovať. Zariadenie implantuje do ľudského tela vírus a tým zväčšilo silu jeho používateľa, po určitej dobe implantovalo protilátku a zariadenie samo odpadlo.


Cheyenne Mountain Complex

Cheyenne Mountain bol počas studenej vojny používaný ako raketový kryt. Na horných podlažiach sa nachádza NORAD, čiže North American Air Defence Command a USNORTHCOM, čiže United States Northern Command. Na najniššiom podlaží sa nachádza Hviezdna Brána.


Čierny rytier

Ide o obrannú technológiu antika Merlina (Meurdina). Ten si zariadil ochranu zariadenia v Kamelote tak, že ak niekto k zariadeniu prišiel, rytier sa aktivoval. A aby to bolo účinné, rytier sa neobjavil dole v podzemí, ale v dedine aby zabíjal, šíril strach a teror. A keďže prostý dedinčania o žiadnom zariadení nevedeli, verili, že ide o kliatbu, ktorá je na nich vždy zoslaná keď niekto vstúpi do Merlinovej knižnice (resp. k zariadeniu, ku ktorému sa dalo z knižnice dostať). Rytier je vskutočnosti hologram. Sg1 sa stretla s dvomi rytiermi. Prvý (9x01 Avalon) sa aktivoval vytiahnutím meča s kameňa a stačilo dokázať statočnosť a isté schopnosti. Preto sa ho Mitchellovi podarilo vcelku ľahko poraziť. Druhého rytiera vyvolala sg1 v dedine Kamelot (9x20 Camelot), keď sa sg1 snažili nájsť zbraň proti ori. S tým bojovať opäť Mitchell, poraziť sa mu ho nepodarilo, rytier zmizol až keď Daniel zničil jeho energetický ztdroj.


DHD

DHD

Dial Home Device sa nachádza v bezprostrednej blízkosti brány. S jeho pomocou je možné zadávať symboly a otvoriť tak červiu dieru. DHD taktiež dodáva bráne potrebné množstvo energie. Spojeným štátom sa DHD nepodarilo v Gize nájsť. Nakoniec sa zistilo, že do počas 2.svetovaj vojny našli Nemci a po skončení ho zabavli Rusi vďaka ktorému mohli spustiť vlastný projek Hviezdna Brána (bránu získali s Thorovej lode viď. Blisiknir). Po tom ako ich SG1 musela zachraňovať Rusi ukončili projekt za podmienky, že dostanú plány každej získanej technológie.


GDO

GDO

GDO je skratkou pre Garage Door Opener. Jedná sa o malé zariadenie nosené na zápästí, alebo vo veste. GDO využívajú SG týmy, ktoré sú vyslané na misiu na inú planétu. Pri návratu na Zemi je totiž treba včas deaktivovať pozemské obranné zariadenie, Iris. Na jeho klávesnici je treba zadať 14-ti miestny kód, po jeho obdržaní by SGC malo Bránu včas uvolniť.


Hviezdna brána (SG-1)

Hviezdna brána, je zariadenie, ktoré postavila rasa známa ako Antikovia. Umožnuje cestovanie medzi planétami v galaxí. Je vyrobená z naquadahu, na Zemi neznámeho minerálu a zároveň supravodiča. Pomocou DHD sa nabije a otvorí sa medzi dvoma Hviezdnimi bránami červia diera, cez ktorú prebehne prenos častíc. Čiže hviezdna brána všetky častice prechádzajúce cez ňu najprv rozloží, a potom pozkladá na druhej strane. Na vnútornom, otočnom, okruhu každej Hviezdnej bráne je 38 symbolov a 39. je takzvaný východzí, ktorý je pre každú bránu unikátny. Vonkajší, stacionárny, má 9 zámkov (chevronov). Na spustenie brány treba zadať 7 symbolov (výnimočne osem), 6 s tých symbolov je samotnáý adresa brány, 7 je východzí bod. Symboli sa zadávajú pomocou zariadenia DHD (viď. DHD).


Iónový kanón

Mocná tollánska obranná zbraň, ktorá bráni Tllánu 2. DokáŽe zničiť vśetky druhy lodí okrem Anubisovích "superlodí", ktoré majú štíty odolné priti týmto zbraniam. Tieto štíty získla Gou'uald menom Tanith. Ľudia sa ju pokúšali získať na obranu, ale po zlích skúsenostiach Tolláncov s menej vyspelími rasami, im ju dali len veľmi neochodne. Goa'uld Zipacna sa ich pokúsil zneškodniť počas triadu s Klorelom (3x15 "Pretense")


Iris

Je ľudský obranný mechanizmus, ktorý je namontovaný na bráne. Je vyrobená zo zliatiny titánu a naquadahu (neskôr aj trínia). Po neplánovanej mimozemskej akivávií sa Iris uzavrie. Otvorí sa až po prijatí 14 miestneho kódu vyslaným GDO (viď. GDO). Ak je Iris zatvorená je vzdialená od horizonu udalostí iba niekoľko mikrometrov preto predmet alebo organizmus, nemôže prejsť a rematerializovať. Otvorí sa vložením ruky do čítacej skrinky, ktorá vyhodnotí autorizáciu a ak je to ruka autorizovanej osoby, brána sa otvorí a brána je voľná na prechod.


Liečebné zariadenie

Goa'uldi sú schopný vďaka tomuto zariadeniu liečiť ranených. Jediné čo k používaniu zariadenia je mať v sebe symbionta, a keďže po symbiontovy v krvy ostanú tie látky vďaka ktorým sa toto zariadenie dá využívať, tak ho teda Vala liečiť ľudí nakazených chorobou Ori.


M.A.L.P.

Väčšinou pred každým prieskumom nejakého sg tímu na novej planéte je použitá Mobilná Analytická Laboratorna Sonda, vďaka ktorej si v sgc môžu skontrolovať či sú na planéte vhodné podmienkypre život, a takisto si pozrieť na obrazovke ako to na danej planéte vyzerá.