DHD

Dial Home Device sa nachádza v bezprostrednej blízkosti brány. S jeho pomocou je možné zadávať symboly a otvoriť tak červiu dieru. DHD taktiež dodáva bráne potrebné množstvo energie. Spojeným štátom sa DHD nepodarilo v Gize nájsť. Nakoniec sa zistilo, že do počas 2.svetovaj vojny našli Nemci a po skončení ho zabavli Rusi vďaka ktorému mohli spustiť vlastný projek Hviezdna Brána (bránu získali s Thorovej lode viď. Blisiknir). Po tom ako ich SG1 musela zachraňovať Rusi ukončili projekt za podmienky, že dostanú plány každej získanej technológie.