SG-1 › Mytológia

Amentet

Bohyňa Západu a západných krajín, Pani pohrebísk. Jej meno značí doslova západ, ktorý v egyptskom panteóne zosobňovala. Pôvodne ju uctievali ako bohyňu všetkých krajín na západ od Egypta a darkyňu koristi, ktorú v nich egyptskí králi pri vojnových výpravách získali. Neskôr sa stala bohyňou pohrebísk, ktoré bývali spravidla na západnom brehu Nílu, alebo na západnom okraji miest a dedín. V tejto druhej funkcii prijímala do svojej opatery duše zomrelých a chránila ich telá. Prinášali sa jej preto obete a jej obrazom sa zdobili dná rakiev. Jej mužským partnerom bol boh západnej púšte Ha. Od čias Novej ríše preberala obidve jej funkcie čoraz väčšmi bohyňa Hathor.

celý článok


Anup (Anubis)

Boh mumifikácie a pohrebísk, uctievaný v podobe čierneho šakala. Mumifikácii zomrelých a posvätnosti pohrebísk prikladali Egypťania veľký význam, preto Anup patril medzi ich najdôležitejších (hoci nie najvyšších) bohov. Podľa Textov z pyramíd bol "štvrtým synom boha Rea"; podľa neskorších písomných pamiatok, medzi nimi Textov z rakiev, bol synom boha Usira a jeho sestry Nebthety. O jeho pôvode kolovali rozličné legendy, z ktorých najrozšírenejšie sa zakladali na mýte o Usirovi a Esete. Podľa prevládajúcej verzie porodila ho Nebthet potom, keď raz opila Usira a prinútila ho, aby jej bol po vôli. Chcela tak vraj dokázať, že nie je neplodná, ako o nej tvrdil jej brat a manžel Sutech. Po narodení Anupa pohodila, ale jej sestra a Usirova manželka Eset ho zachránila a vychovala.
celý článok


Apop (Apofis)

Démon v podobe obrovského hada, nepriateľ boha slnka Rea. Stelesňoval nepriateľské sily a prekážky, ktoré ohrozovali plavbu "slnečnej lode" boha Rea na oblohe. Podľa egyptských predstáv bol aj ich príčinou: najmä ranného šera a večerného súmraku, tmavých mračien, zatmení a pod., proti ktorým musel Re každý deň bojovať. Ráno sa usiloval Reovi zabrániť, aby vystúpil nad východný obzor, cez deň sa pokúšal vypiť vodu, po ktorej plávala jeho loď a vytváral pieskové plytčiny, aby na nich uviazla, večer mu bránil zostúpiť za západné pohorie. Re ho síce vždy premohol: niekedy "prerezal svojou loďou jeho telo ako nožom", inokedy ho "spálil svojím ohňom", Apop však bez ohľadu na to vždy znovu proti nemu povstal. V tomto boji sa Re opieral nielen o svoju nepremožiteľnú silu a pomoc iných bohov, ale aj o pomoc kňazov, čo poznali čarovné zariekadlá, ktorými v kritických momentoch zneškodnili Apopove útoky.

celý článok


Baal

Boh ázijského pôvodu, v Egypte stotožňovaný s bohom Sutechom. Jeho meno, známe aj vo forme Bél (po Grécky Bélos), znamenalo u starovekých semitských národov doslova Pán. V Mezopotámii to bol titul a skrátený názov hlavného babylonského boha Marduka, v Sýrii a Foiníkii boha Hadada. Do Egypta sa dostal ako jeden z bohov hyksóskych dobyvateľov na začiatku 17. storočia pred n. l. a neskôr sa tam udomácnil. Nie však priveľmi a to ani po jeho stotožnení so starým egyptským bohom Sutechom, „zloduchom medzi bohmi“.
celý článok


Hathor

Bohyňa neba a jeho stelesnenie, matka a manželka boha Slnka, bohyňa lásky a radosti, ochrankyňa žien a zomrelých, Pani Egypta, Pani cudzích krajín, Dojka kráľa atď., uctievaná a zobrazovaná v podobe kravy alebo ženy s kravskými rohmi. Ako vidieť z tejto dlhej charakteristiky, a to ešte neúplnej, patrila medzi najzložitejšie postavy vo svete egyptských bohov, no zároveň aj medzi najvýznamnejšie.
celý článok


Hor

Hor

Boh v podobe sokola alebo muža so sokolou hlavou; boh Slnka, neba a svetla, dedič pozemského panstva boha Usira a božský vládca Egypta. Bol jedným z najvýznamnejších a najstarších bohov Egypta, no zároveň aj jedným z najzložitejších. Niet pochýb, že pod jeho menom sa skrýval celý rad pôvodne samostatných bohov, ktorí mali síce niektoré spoločné vlastnosti, ale nemálo sa od seba aj odlišovali. Mnohí egyptológovia preto usudzujú, že vhodnejšie by bolo hovoriť o Horoch a nie iba o Horovi a týchto Horov zisťujú až dvadsať. Meno Hor treba teda spravidla bližšie určiť, t. j. povedať o ktorého Hora ide, v ktorom chápaní, v ktorej dobe.
celý článok


Ra

Ra

Boh Slnka a samo Slnko, pán neba, Stvoriteľ a vládca sveta. Od najstarších čias bol jedným z najvyšších egyptských bohov, ako to zodpovedá významu slnka pre život na Zemi a tešil sa úcte v celom Egypte. Pritom nebol jediným bohom Slnka; Egypťania mali nielen mnoho bohov, ale aj mnoho bohov s rovnakými funkciami, čo platilo aj v jeho prípade. Napriek tomu ho považovali za primárneho boha Slnka, lebo bol Slnkom svojou podstatou.

Slnko bolo podľa egyptských predstáv jeho telo a jeho meno znamenalo v egyptčine „slnko“. Ako boh mohol mať však aj iné podoby než Slnko, ktoré považovali Egypťania za guľu alebo kotúč žiariaci na oblohe a týchto podôb mu dopriala ich fantázia neúrekom. Z hymnov na jeho počesť, vytesaných v hrobkách panovníkov 18. a 19. dynastie v Údolí kráľov, ich poznáme dovedna sedemdesiatpäť. Vo všetkých týchto podobách ho Egypťania tiež uctievali a zobrazovali.

celý článok


Sokar

Boh mennoferského pohrebiska a zároveň boh mŕtvych, uctievaný v podobe sokola alebo muža so sokoľou hlavou. Podľa dosť rozšíreného názoru, zastávaného aj staršími egyptológmi, žije jeho meno dodnes v názve dediny Sakkáry, v katastri ktorej leží časť pohrebiska prvého hlavného mesta zjednoteného Egypta Mennofera. No v skutočnosti sa Sakkára volá podľa arabského kmeňa Beni Sokar, ktorý v jej okolí sídlil na sklonku stredoveku
celý článok