Iónový kanón

Mocná tollánska obranná zbraň, ktorá bráni Tllánu 2. DokáŽe zničiť vśetky druhy lodí okrem Anubisovích "superlodí", ktoré majú štíty odolné priti týmto zbraniam. Tieto štíty získla Gou'uald menom Tanith. Ľudia sa ju pokúšali získať na obranu, ale po zlích skúsenostiach Tolláncov s menej vyspelími rasami, im ju dali len veľmi neochodne. Goa'uld Zipacna sa ich pokúsil zneškodniť počas triadu s Klorelom (3x15 "Pretense")