Iris

Je ľudský obranný mechanizmus, ktorý je namontovaný na bráne. Je vyrobená zo zliatiny titánu a naquadahu (neskôr aj trínia). Po neplánovanej mimozemskej akivávií sa Iris uzavrie. Otvorí sa až po prijatí 14 miestneho kódu vyslaným GDO (viď. GDO). Ak je Iris zatvorená je vzdialená od horizonu udalostí iba niekoľko mikrometrov preto predmet alebo organizmus, nemôže prejsť a rematerializovať. Otvorí sa vložením ruky do čítacej skrinky, ktorá vyhodnotí autorizáciu a ak je to ruka autorizovanej osoby, brána sa otvorí a brána je voľná na prechod.