SG-1 › Technológie

Merlinova zbraň proti Ori

Ide o zbraň, ktorú zostrojil Antik Merlin, keď prijal ľudskú podobu. Išlo o jeho najväčší vynález - táto zbraň bola zostrojená, pretože Merlin si uvedomoval akú veľkú hrozbu ori predstavujú. Zbraň si čerpá energiu zo subpriestoru a po aktivácií začne pôsobiť na povznesené bytosti. Na tie pôsobí formou istého rušenia. Sg1 túto zbraň dlho hľadala, aby ju mohla poslať do galaxie ori. Nakoniec tím zistil, že zbraň nie je, ale vďaka Merlinovým vedomostiam, ktoré získal Daniel sa zbraň podarilo zostrojiť a poslať cez superbránu do galaxie ori (10x14 The Shroud).


Merlinove dimenzionálne zariadenie

Toto zariadenie zostrojil Antik Merlin (Meurdin), ktorý sa vrátil na Zem po veľkom obliehaní Atlantisu. Zostrojil ho, aby mohol pred Antikmi ukryť svoj výskum - o veľkom vynáleze, zbrani schopnej ničiť povznesené bytosti. Zariadenie na presun do inej dimenzie našla sg1 medzi pokladmi v Glastonbury (9x02 Avalon) a neskôr sa ho Sam podarilo aktivovať (9x18 Arthur´s Mantle).


Oddeľovacie zariadenie

Toto zariadenie dokáže na chvíľu vymaniť hostitela spod Goa'uldskéj nadvlády. Upína sa na hrudník a uprostred je kryštáľ, ktorý keď sa sfarbí do červena hovorí Goa'uld a ak za sfarbí do modra hovorí hostiteľ. Bolo použité keď Skaara/Klorel havaroval na Tolláne 2 a požiadal o Triad (obdoba ľudského súdu).


Ovládacie kreslo

Hlavný Antický obranný systém (strieľanie dronov) sa ovláda práve cez toto ovládacie kreslo. Prvý krát ho použil Jack O´Neill na planéte Teonas. Cez toto kreslo sa takisto dá zistiť veľa informácií, kontrolovať časti mesta, či si pozerať rozloženie planét, galaxií... Toto kreslo sa dá ovládať len z Antickým špecifickým génom, a vtedy ak má kreslo dostatok energie, čiže potrebuje ZPM, alebo naqadahový generátor typu 2 (Sga 1x20 The Siege part2).


Poistka v prioroch

Ide o fyziologickú poistku zabudovanú priorom. Túto poistku im zabudovavajú ori, aby si zaručili, že prior v prípade zrady zomrie. Prior má takisto schopnosť túto poistku sám aktivovať, čiže môže sa bez problémov sám obetovať. - funguje to tak,že prior zhorí a vôbec nič po ňom neostane. Túto poistku vyuťil prior na Zemi (Origin 9x03). Takisto keď Gerek zachránil Zem od moru priorov zomrel, pretože posrušil sľub ori (The Fourth Horseman part2 9x11).


Saganský odkaz

Je krabica, ktorej obsah zostavili vedci, historici a sociológovia v Saganovom inštitúte. Na vrchnáku sú vyryté štyri postavi a východzý bod Zeme. Vo vnútri sú informácie o Zemi a ľuďoch. Taktiež tam je rádioaktívne irídium, ktoré sa dá použiť ako GDO (viř. GDO). Saganský odkaz zatiaľ dostali Cimmerania a Tokrovia.


Sarkofág

Je pokrytý egyptskými symbolmi a využívajú ho hlavne goalaudi k spánku a hlavne k regenerácii keď sú zranený. Má moc dokonca aj oživiť mŕtveho a predĺžiť život. Ale časté používanie sarkofágu môže človeku ublížiť, zmeniť mu myslenie a vziať spomienky, tak ako sa to skoro stalo Danielovi Jacksonovi na planéte P3R-636. Prvý raz ho použil na goalaudskej lodi, ktorej velil Klorel (Skára), kde bol zranený goalaudskou tyčovou zbraňou.V sarkofágu sa ocitol proti svojej vôly aj Jack O´ Neill keď ho zajal goalaud Baal, ktorý ho mučil a niekoľko krát zabil a pomocou sarkofágu opäť oživil.


Sodanské maskovacie zariadenie

Toto maskovacie zariadenie používa jaffský národ Sodanov. Stačí si zariadenie pripevniť na ruku a osoba, ktorá ho používa sa stane neviditeľnou - ale nie nezraniteľnou. Sodanský jaffovia vďaka nemu dokážu veľmi ľahko prepadnúť nevítaných návštevníkov.


Superbrána

Túto obriu bránu používajú Ori. Aby vytvorily takúto veľkú bránu potrebujú nechť zrútiť planétu do singularity. Potom s článkou, ktoré stihnu prejsť ešte cez pôvodnú Hviezdnu bránu vytvoria obriu bránu. Cieľom tejto veľkej brány je aby cez nu mohli precházať materské lode. Prvý pokus o vytvorenie superbrány Ori prekazila Vala (Sg1 9x06 Beachhead). No to čo sa Ori nepodarilo na prvý krát sa im podarilo na druhý, a Ori poslali do našej galaxie cez túto hviezdnu bránu niekoľko materských lodí. Inváziu týchto lodí sa nepodarilo zastaviť ani spojeneckej armáde ľudí, Jaffov a Asgardov (Sg1 9x20 Camelot).


Tyčová zbraň

Táto zbraň je Jaffov najlepší priateľ, avšak pokiaľ by ste išli narábať s touto zbraňou a nemáte poriadny tréning, budete asi veľmi neohrabaný. Jaffskú tyčovú zbraň napája malé jadro s tekutým naqadahom. Pri výstrele namierite, v predu sa s pukotom otvorí otvor s ktorého vyletí výboj.