Oddeľovacie zariadenie

Toto zariadenie dokáže na chvíľu vymaniť hostitela spod Goa'uldskéj nadvlády. Upína sa na hrudník a uprostred je kryštáľ, ktorý keď sa sfarbí do červena hovorí Goa'uld a ak za sfarbí do modra hovorí hostiteľ. Bolo použité keď Skaara/Klorel havaroval na Tolláne 2 a požiadal o Triad (obdoba ľudského súdu).