Merlinove dimenzionálne zariadenie

Toto zariadenie zostrojil Antik Merlin (Meurdin), ktorý sa vrátil na Zem po veľkom obliehaní Atlantisu. Zostrojil ho, aby mohol pred Antikmi ukryť svoj výskum - o veľkom vynáleze, zbrani schopnej ničiť povznesené bytosti. Zariadenie na presun do inej dimenzie našla sg1 medzi pokladmi v Glastonbury (9x02 Avalon) a neskôr sa ho Sam podarilo aktivovať (9x18 Arthur´s Mantle).