Sarkofág

Je pokrytý egyptskými symbolmi a využívajú ho hlavne goalaudi k spánku a hlavne k regenerácii keď sú zranený. Má moc dokonca aj oživiť mŕtveho a predĺžiť život. Ale časté používanie sarkofágu môže človeku ublížiť, zmeniť mu myslenie a vziať spomienky, tak ako sa to skoro stalo Danielovi Jacksonovi na planéte P3R-636. Prvý raz ho použil na goalaudskej lodi, ktorej velil Klorel (Skára), kde bol zranený goalaudskou tyčovou zbraňou.V sarkofágu sa ocitol proti svojej vôly aj Jack O´ Neill keď ho zajal goalaud Baal, ktorý ho mučil a niekoľko krát zabil a pomocou sarkofágu opäť oživil.