Poistka v prioroch

Ide o fyziologickú poistku zabudovanú priorom. Túto poistku im zabudovavajú ori, aby si zaručili, že prior v prípade zrady zomrie. Prior má takisto schopnosť túto poistku sám aktivovať, čiže môže sa bez problémov sám obetovať. - funguje to tak,že prior zhorí a vôbec nič po ňom neostane. Túto poistku vyuťil prior na Zemi (Origin 9x03). Takisto keď Gerek zachránil Zem od moru priorov zomrel, pretože posrušil sľub ori (The Fourth Horseman part2 9x11).