Merlinova zbraň proti Ori

Ide o zbraň, ktorú zostrojil Antik Merlin, keď prijal ľudskú podobu. Išlo o jeho najväčší vynález - táto zbraň bola zostrojená, pretože Merlin si uvedomoval akú veľkú hrozbu ori predstavujú. Zbraň si čerpá energiu zo subpriestoru a po aktivácií začne pôsobiť na povznesené bytosti. Na tie pôsobí formou istého rušenia. Sg1 túto zbraň dlho hľadala, aby ju mohla poslať do galaxie ori. Nakoniec tím zistil, že zbraň nie je, ale vďaka Merlinovým vedomostiam, ktoré získal Daniel sa zbraň podarilo zostrojiť a poslať cez superbránu do galaxie ori (10x14 The Shroud).