Saganský odkaz

Je krabica, ktorej obsah zostavili vedci, historici a sociológovia v Saganovom inštitúte. Na vrchnáku sú vyryté štyri postavi a východzý bod Zeme. Vo vnútri sú informácie o Zemi a ľuďoch. Taktiež tam je rádioaktívne irídium, ktoré sa dá použiť ako GDO (viř. GDO). Saganský odkaz zatiaľ dostali Cimmerania a Tokrovia.