Hviezdna brána (SG-1)

Hviezdna brána, je zariadenie, ktoré postavila rasa známa ako Antikovia. Umožnuje cestovanie medzi planétami v galaxí. Je vyrobená z naquadahu, na Zemi neznámeho minerálu a zároveň supravodiča. Pomocou DHD sa nabije a otvorí sa medzi dvoma Hviezdnimi bránami červia diera, cez ktorú prebehne prenos častíc. Čiže hviezdna brána všetky častice prechádzajúce cez ňu najprv rozloží, a potom pozkladá na druhej strane. Na vnútornom, otočnom, okruhu každej Hviezdnej bráne je 38 symbolov a 39. je takzvaný východzí, ktorý je pre každú bránu unikátny. Vonkajší, stacionárny, má 9 zámkov (chevronov). Na spustenie brány treba zadať 7 symbolov (výnimočne osem), 6 s tých symbolov je samotnáý adresa brány, 7 je východzí bod. Symboli sa zadávajú pomocou zariadenia DHD (viď. DHD).