Čierny rytier

Ide o obrannú technológiu antika Merlina (Meurdina). Ten si zariadil ochranu zariadenia v Kamelote tak, že ak niekto k zariadeniu prišiel, rytier sa aktivoval. A aby to bolo účinné, rytier sa neobjavil dole v podzemí, ale v dedine aby zabíjal, šíril strach a teror. A keďže prostý dedinčania o žiadnom zariadení nevedeli, verili, že ide o kliatbu, ktorá je na nich vždy zoslaná keď niekto vstúpi do Merlinovej knižnice (resp. k zariadeniu, ku ktorému sa dalo z knižnice dostať). Rytier je vskutočnosti hologram. Sg1 sa stretla s dvomi rytiermi. Prvý (9x01 Avalon) sa aktivoval vytiahnutím meča s kameňa a stačilo dokázať statočnosť a isté schopnosti. Preto sa ho Mitchellovi podarilo vcelku ľahko poraziť. Druhého rytiera vyvolala sg1 v dedine Kamelot (9x20 Camelot), keď sa sg1 snažili nájsť zbraň proti ori. S tým bojovať opäť Mitchell, poraziť sa mu ho nepodarilo, rytier zmizol až keď Daniel zničil jeho energetický ztdroj.