Daidalos class

Je druhá generácia ľudských vesmírnych plavidiel schopných NAOZAJ používať hyperpohon. V podstate to je Asgardami upravený X-303 Prométheus s iným dizajnom. Asgardi zámerne neupravili zbrane ale iba pohon, šítity a iné. Už bolo postavených niekoľko lodí triedy Daidalos ako napríklad Oddysea, či Korelev.