O'Neill class

"O'Neill" je prvá bojová loď postavená špeciálne na bol s Replikátormi. Jeho trup je postavený zo zliatiny naquadahu, trínia a uhlíka. O zbraňovom systéme a o štítoch nie je nič známe. Jeho prvou a poslednou misiou bolo, keď sa tri asgardské lode kontrolované Replikátormi blížili k Othale (viď. Othala - Planéty).Asgardi vyslali štyry lode aby ich postup spomalili. Asg. lode boli zničené a Replikátori nezastaviteľne pokračovali ďalej. Carterova vymyslela plán, že O'Neill vstúpi do hyperpriestoru, kde nefungujú zbrane a štíty lebo všetka energia ide do hypermotorov. Replikátori sa ju pokúsili získať a nasledovali ho. Potom nadialku odpália O'Neila a replikátorská hrozba bola dočasne zažehnaná.