Teltak

Teltaky sú goa'uldami využívané hlavne na prepravu nákladu, trestancov... Sú vybavené hypermotormi, transportnými hruhmi a maskovacím zariadením ale nie su vyzbrojené žiadmným zbraňovím systémom. Tok'rovia ich využívajú na prepravu agentov na ich misie.