Broca


Túto planétu jej obyvatelia nazývajú "Zem Svetla". Bola rozdelená na civilizovanú a primitívnu časť. Civilizáciu reprezentovala mínojská kultúra tzv. "Čistých". Primitívny kmeň bol infikovaný vírom, ktorý redukoval ich mentálne schopnosti na úroveň doby kamennej. (1x05 "The Broca Divide")