Cartago

Táto planéta je využívaná na získavanie nových hostiteľov goa'uldmi. Jeho obyvatelia sú Brysovia. Keď sa brána otvorí všetci sa ukryjú po krajine. Keď SG-1 prišla na toto miesto tak bol Teal'c obvinený z vraždy jedného z Byrsanov. Urobil to ale keď bol v službách Aphophisa. V Cor'aji (súde) bol odsúdený na smrť. Avšak tesne pred vykonaním rozsudku zaútočili Goauldi a SG-1 pomáhli pri obrane. Nakoniec bol Teal'covi trest odpustení. (1x16 "Cor-ai")