Edora

Na tejto krásnej planéte sa nachádzajú bohaté naleziská naquadahu. LPanéta ale každoročne prechádza pásom asteroidov, čo zapríčiňuje "ohnivý dážt". Ale raz za 150 rokov dochádza k dopadu veľkých meteroitov, ktoré zpôsobujú deštrukciu rozneho stupňa.