Hadante

Vezenská planéta používaná Talbori. Väzenie sa nachádza v podzemý planéty. Jedlo sa tam dodáva Bránov. Bráne však chýba DHD ,takže sa dá otvoriť iba zvonku. Niektorý sa dostavú von tak, že sa postavia pred spúšťajúcu bránu ale to ich zabije.