Hanka

V blízkosti jejto planéty sa nachádza čierna diera, preto tam SG-7 založila obsevatórium: “Douglas McLean Memorial Observatory” aby mohla tento zriadkavý úkaz študovať. Obyvateľstvo činilo asi 100 ľudí. Pred príchodom SG-1 bola táto planéta napadnutá goau'ldami. Prežilo iba jedno dievča Cassandra, ktorá v sebe má výbušné zariadne určené na zničenie pozemskej brány. To sa spúšťa iba v jej blízkosti. Takže môže žiť hocikde inde na Zemi.