Juna

Planétu Juna kontroloval Her'Ur, kým SG-1 povzbudili rebelov aby jeho Jaffov vyhanli, keďže Her'Ur bol už mŕtvy. Avšak následne Junu dobil Cronos. SG-1 sa potom vrátila a Junu oslobodila, Cronos pri tom padol.