Kalana

Kallana bol svet slobodných Jaffov až kým planétu nenavštívil prior. Ten Jaffom ponúkol vieru v Origin, tí však odmietli, začali sa brániť, strielať do priora. No bez účinku. Ten vytvoril obrovské silové pole okolo hviezdnej brány, ktoré nakoniec zrútilo planétu do singularity (po výbuchu Mark 9 zo Zeme), pretože táto planéta mala poslúžiť Ori na ich inváziu.