M4C-862

Na tomto mesiaci žijú energetické bytosti (Energy Beeings), životné formy na energetickej báze. Dokážu prechádzaj pevnou hmotou ale ale sú odpudzované elektromagnetickým poľom. Vedecký team pracoval šesť týždňov na vybudovaní trvalej základne ale po obajvení energetických bytostí tento plán nebol realizovaný.