Orban


Je planéta na ktorej žijú potomkovia aztékov. Majú zvláštny systém výučby. Malím deťom sa nainplantujú nanity, do ktorích sa zapisujú informácia. Keď dieťa dovŕši určitý vek, nanity budú odstránené, inforácie z nich vybrané ale dieťa ostáva retardované. Od Orbáncov SGC dostala naqudahový rektor.