P3R-272

Brána na tejto planéte sa nachádza v umelo udržiavanej dýchateľnej atmosfére. Tam nachádzajúce symboli sa zhodujú so symbolmi na Ernestovej planéte (viď Helipolis). Je tam zariadenie, ktoré nakopíruje človeku (nie Gou'ldovi ani Jaffovi) všetky vedomosti Antikov. Tieto vedomosti boli vložené ho hlavi O'Neilovi. Ten ich využil na to aby sa dostal na plnétu Asgardov (viď Othala). Parvdepodobne to bola planéta obývaná Antikmi. Tý toto miesto nazývali "miesto našého odkazu".