P4X-639

Na tejto planéte často prebiehajú geomagnetické búrky, ktoré slúžia ako zdroj energie pre antický prístroj vracajúci čas. Tento prístroj však nevráca čas úplne, vytvára iba akúsi sľučku v čase, ktorá sa neustále opakuje. SG-1 narazí na mimozemského archeóloga menom Malakai, ktorý túto sľučku spustí v nádejí, že sa opäť stretne so svojou zosnulou ženou. (4x06 - Window of Opportunity)