P5S-381


Bola pôvabná, zelená planéta, ktorá bola vybrata ako miesto presídlenia Enkarenov. Zároveň sa však rozhodli túto plnétu zabrať aj Gadmeerovia, ktorý jú pretvárajú na neobyvateľnú pustinu. Vyriešili to tak, že Gadmeerovia pomocou svojej lode previezli Enkarenov na inú ale podobnú plnétu. P5S-381 bola pretvorená podľa Gadmeerovského gusta, takže je to miesto s nedýchateľnou amosférou pre ľudí.