Tobin


Na tejto planéte zanechalo vyspelá kultúra (jej bývalé obyvateľstvo) mínové pole, ktoré ich malo chrátiť. Ale už pred tisíckami rokov vyhynuli. V tomto poli sa stretol Apophis s Her-Urom a diskutovali o spojenectve. Práve tu bol Her-Ur zabitý.