Tollana 2

Nová Tollána slúžila ako miesto Triadu medzi Skaarom a jeho goa'uldom, Klorelom. Súd bol len zástierkou pre goa'ulda Zipacnu, ktorý plánoval zničiť planétu. (3.15 "Pretense") Tolláni pomohli plukovníkovi O'Neillovi s odhalením plukovníka Maybournea a jeho záškodníckej skupiny agentov NID. (3.18 "Shades of Grey") Kúria ponúkla SGC technológiu iónových kanónov výmenou za dodávky trínia. Neskôr vyšlo najavo, že tollánske kanóny sú neúčinné voči Anubisovým štítom. Na Tollánu zaútočil goa'uld Tanith a pravdepodobne zničil celú planétu. (5.09 "Between Two Fires")