Velona

Velonská (P9X-636) civilizácia má cca 3000 rokov. Super-zbraň, postavená počas konfliktu s goa'uldmi, má len 400 rokov. Orlin (jeden z povznesených Antikov) im prirpavil zbraň na obranu. Velonania ju použili na vyhnanie goa'uldov, potom začali dobývať iné národy. "Ostatní" sa rozhodli zničiť celú civilizáciu, aby predišli katastrofe. (5.03 "Ascension")