Cameron Mitchell (Ben Browder)

Cameron Mitchael je aktuálny líder tímu SG-1. Je talentovaným stíhačom amerických vzdušných síl, hrdinom z bitky nad Antarktídou. Velil stíhačom na F-302, ktorí ochraňovali sg1 pred Anúbisovými loďami. V bitke bol zostrelený. Po vyliečení bol povolaný do sgc, aby sa stal veliteľom tímu sg1.

Ako nový veliteľ si musel začať vyberať nový tím, keďže pôvodný sa rozpadol. Nových členov sg1 Mitchell vyberá s veľkou nevôľou, keďže vždy túžil byť súčasťou pôvodného sg1 tímu. Nakoniec Daniel neodletí do Atlantídy, Teal´c ostáva na Zemi a Mitchellov tím má už troch členov. Akurát Sam nevie prehovoriť, aby sa vrátila na Zem. Musí mu stačiť, že na chvíľu do tímu zapadne Vala Mal Doran.